Disseny web i desenvolupament web a Barcelona

Web 2.0.

Interactuar

Tenir un website corporatiu, un Bloc temàtic relacionat amb els productes de l'empresa, un compte al Facebook, un altra al Twitter, afegir vídeos al YouTube, ... Això sembla una bogeria, però realment dóna els seu fruits. Això sí, si és fa de forma correcta.

El website corporatiu evidentment és bàsic. El Bloc parlarà de temes relacionats amb l'entorn de l'empresa i, el més important, atraurà lectors interessats en aquesta temàtica i que després podran ser dirigits cap al website corporatiu.

Tenir un compte al Facebook o al Twitter permetrà mantenir informats al què podríem anomenar una comunitat virtual de l'empresa. Això és el Web 2.0: interactuar amb la teva comunitat virtual, interactuar amb altres websites.

A Aulapars tenim present l'essència del Web 2.0 però, sobretot, tenim presents els beneficis que pot comportar per a una empresa. A Aulapars ens podem fer càrrec de convertir el seu website i tot el què l'envolta en un web 2.0.