Disseny web i desenvolupament web a Barcelona

Botiga on-line.

Vendre per internet no és només tenir un web

Un web on la venda de productes sigui l'objectiu primordial és un cas especial que, a més a més de les facetes essencials que ha de complir com a web de qualitat, inclou una aplicació el·laborada per a visionat de productes, compra i pagament per part de l'usuari del web i una actualització de dades per part del client.

La botiga on-line que desenvolupem a Aulapars compleix els requisits indispensables per a fer d'aquest un procés atractiu i segur.