Disseny web i desenvolupament web a Barcelona

Avís legal

El lloc web i el domini Aulapars.com corresponen a Pep Aguilà Usart, amb NIF 46349462T, empresa domiciliada al carrer Llibertat nº 21, de Barcelona (CP 08012), tel. +34 93 476 37 97 i correu electrònic [email protected].

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els continguts d'aquest lloc, incloent els textos, imatges i dissenys, pertanyen a Aulapars o a tercers que han autoritzat el seu ús. Aulapars presenta aquests continguts amb la finalitat d'informar sobre la seva activitat i publicitat. N'autoritza el seu ús exclusivament amb aquestes finalitats. De forma general, queda prohibit el seu ús amb finalitats comercials així com la seva transformació o alteració. La utilització d'aquests dissenys, imatges o textos haurà de citar expressament la seva pertinència a Aulapars, que es reserva el dret d'iniciar les accions legals oportunes per a reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els seus drets de propietat intel·lectual o industrial. No s'autoritzen presentacions dels continguts d'aquest lloc en una finestra aliena a Aulapars.

PROTECCIÓ DE DADES

Les dades personals que es puguin obtenir per mitjà de formularis de contacte d'aquesta pàgina o bé per la recepció de correus electrònics són tractats amb la màxima confidencialitat i només se'n faran ús per atendre les sol·licituds d'informació o consultes. Únicament s'incorporarien a un fitxer en el cas que s'establís una relació comercial entre Aulapars i la persona interessada, i sempre amb el coneixement previ d'aquesta persona. Les dades que s'obtinguin a partir del registre d'un usuari seran incorporats a un fitxer de titularitat de Aulapars amb finalitats de gestió de les relacions amb els seus clients i proveïdors. Podrà accedir als mateixos, rectificar-los, oposar-se al tractament o cancel·lar-los dirigint-se a Aulapars.

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS

Encara que Aulapars actua amb la màxima diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l'usuari del lloc web ho consulti. Per aquest motiu, Aulapars manifesta que les referencies de les creacions que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen a Aulapars fins a la confirmació expressa d'una comanda. Aulapars es reserva el dret de modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació, configuració i continguts del web. Aulapars no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d'enllaços inclosos en el lloc.

UTILITZACIÓ DE COOKIES

Aulapars informa que aquest lloc web fa servir galetes en els processos interns de funcionament. Aquestes galetes permeten controlar les dades de navegació de l'usuari a efecte de fer més còmoda i ràpida la comunicació que s'establix entre ell i el lloc web de Aulapars. La vigència d'aquestes galetes és la necessària per a aconseguir aquests objectius. En cap cas s'utilitzen galetes per a l'adquisició de dades personals identificatives de l'usuari. L'usuari té la possibilitat de configurar els seus navegadors d'Internet per a obtenir un millor coneixement i control de les galetes. Pot ser advertit prèviament a la seva instal·lació i impedir-la si és la seva voluntat.

CONDICIONS D'ÚS

L'ús d'aquest web implica l'acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l'Estat Espanyol, sent els jutjats de Barcelona els únics competents. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d'aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre que li pogués correspondre.